§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 162 kk

Tak mówi prawo i warto o tym pamiętać. Jednak naszą najważniejszą motywacją do zorganizowania warsztatów z pierwszej pomocy dla pracowników, była empatia i chęć pogłębienia wiedzy z tego obszaru. Bo przecież każdy z nas chciałby, otrzymać jak najbardziej profesjonalną pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc w Higma Service

Bardzo dziękujemy Panu Marcinowi Oparskiemu z firmy Hopar – Szkolenia, który prowadził warsztaty i nauczył nas, jak pomagać mądrze i skutecznie.

Pierwsza pomoc w Higma Service

Tutaj możesz zobaczyć nasze inne działania. Chcesz pracować z nami? Pod tym linkiem możesz złożyć swoją aplikację, nawet jeśli aktualnie nie szukamy pracowników. Będziemy o Tobie pamiętać, gdy pojawi się wolne stanowisko.

27.09.2019 r.