CSR. Co to takiego?

Corporate social responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu – jest to strategia zarządzania firmą, która ma na względzie wpływ jej działań i decyzji na społeczeństwo oraz środowisko. Organizacje, które wdrażają CSR, dbają, m.in. o inwestycje w zasoby ludzkie, dobre relacje z najbliższym otoczeniem oraz środowisko. Do działań społecznie odpowiedzialnych należy też troska o dobro pracownika (wypłaty w terminie, udogodnienia socjalne, rozwój zawodowy itd.).

CSR w Higma Service

W Higma Service realizujemy strategię CSR na wielu polach i podejmujemy różnego rodzaju działania – od kampanii społecznych, po warsztaty z samoobrony dla kobiet. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy relacje z takich akcji, jak warsztaty samoobrony z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, udział w Szlachetnej Paczce czy Kampania Mistrzostw Świata w myciu rąk.

Jedno z naszych działań w trosce o zdrowie pracowników Higmy Service to instalacja oczyszczaczy powietrza AeraMax w biurach firmy. Jest to inwestycja w zdrowie i dobre samopoczucie, co wpływa pozytywnie na jakość pracy oraz ogranicza ilość absencji chorobowych. Dlaczego?

Czyste powietrze w firmie

Zdajemy sobie sprawę, że jakość powietrza, którym oddychamy, bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie. Dlatego postanowiliśmy walczyć ze skutkami smogu poprzez instalację oczyszczaczy powietrza w naszych biurach, gdyż to właśnie w pracy spędzamy dużą część dnia.

Oczyszczacze powietrza marki AeraMax usuwają do 99,97% zanieczyszczeń powietrza. A należą do nich: smog (pyły PM2.5, PM10, benzopireny) wirusy i drobnoustroje, pyłki, roztocza, większość mikrobów, alergenów oraz dym tytoniowy i wiele innych. Urządzenie oczyszcza powietrze w czterech etapach, a jego obecność w pomieszczeniu oznacza lepsze warunki pracy oraz poprawę samopoczucia. Higma Service poleca! ?

Oczyszczacze powietrza w firmie. Warto pracować w Higma Service