Po raz kolejny dostrzeżono i doceniono nasze działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu! 28 marca 2019 ukazał się jeden z najważniejszych raportów CSR w Polsce – „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport już po raz 17. stworzyło Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Obszary CSR

Czy wiesz, jakich dziedzin dotyczą główne obszary społecznej odpowiedzialności biznesu? Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu podaje ich siedem:

  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • środowisko,
  • zagadnienia konsumenckie ,
  • ład organizacyjny,
  • prawa człowieka,
  • uczciwe praktyki operacyjne.

Jako cieszące się największą popularnością zidentyfikowano obszary, dotyczące praktyk z zakresu pracy oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

Higma Service w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu

Każdego roku coraz więcej przedsiębiorstw angażuje się w działania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility). Firmy wdrażają i realizują odpowiednie strategie, co dobrze pokazuje raport za 2018 rok – Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyjęło aż 1500 zgłoszeń! Wśród firm znalazła się także Higma Service, którą wyróżniono na polu praktyk z zakresu pracy (integracja pracowników), środowiska (edukacja ekologiczna) oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej (edukacja dzieci i młodzieży).

Ogromnie się cieszymy i dziękujemy za wyróżnienie! Raport FOB znajdziesz TUTAJ.

Higma Service w raporcie Firma Społecznie Odpowiedzialna