Ogłoszenia na wolne stanowiska pracy publikujemy na stronach rekrutacyjnych oraz na naszej stronie www.higma-service.pl oraz pracujwhs.pl , a także na profilach społecznościowych. Możesz również śmiało wysłać do nas CV, nawet jeśli nie ogłosiliśmy rekrutacji – kto wie być może zamiast ją ogłaszać, zadzwonimy do Ciebie?

A jak wygląda u nas dalszy proces rekrutacji? O tym poniżej.

Trzy etapy rekrutacji

I etap – Publikacja ogłoszenia i analiza otrzymanych aplikacji

Zaczyna się od publikacji ogłoszenia, w odpowiedzi na które kandydaci przesyłają swoje aplikacje (CV i list motywacyjny). Na tym etapie informujemy, że będziemy kontaktować się z osobami, których aplikacje spełniają nasze oczekiwania na danym stanowisku. W zależności od sytuacji ten etap może trwać do 30 dni. Po tym etapie, wybrane osoby zostają poinformowane telefonicznie o spotkaniu rekrutacyjnym, zostaje przekazany termin i miejsce spotkania.

II etap – Pierwsze spotkanie rekrutacyjne

Na spotkaniu zazwyczaj obecny jest szef działu, w którym docelowo będzie pracował kandydat oraz osoba z Działu Kadr (Specjalista ds. HR). W przypadku rekrutacji na stanowisko Regionalnego Kierownika Sprzedaży, pierwsze spotkanie odbywa się na terenie regionu, w którym będziesz pracować. Spotkanie rekrutacyjne na stanowiska biurowe odbywa się w Opolu. Na tym etapie spośród zaproszonych na spotkanie osób wybierane są te, które najlepiej spełniają oczekiwania firmy i przyszłego przełożonego, posiadają odpowiednie umiejętności i predyspozycje zbieżne z wymaganiami danego stanowiska. Będziemy pytać o Twoje doświadczenie, umiejętności, znajomość branży. Będziesz mógł przedstawić się, pochwalić sukcesami i opisać swoje mocne strony. Nasze rozmowy rekrutacyjne nie są wypytywaniem o Twoje CV, mają na celu prawdziwe poznanie Twojej osoby, kompetencji i doświadczenia, osobowości, a także motywatorów, demotywatorów  oraz pasji.

Zostaniesz również poinformowany o zasadach pracy w naszej firmie. Z pewnością znajdzie się czas na Twoje pytania. Otrzymasz ogólne informacje dotyczące stanowiska pracy oraz zasad wynagradzania. Po tym spotkaniu, do 14 dni przekażemy informację, czy jesteś w kolejnym etapie czy dziękujemy za udział w procesie rekrutacji.

III etap – Drugie spotkanie rekrutacyjne

To spotkanie, na które są zapraszane osoby wybrane w II etapie. Spotkasz się raz jeszcze z przyszłym, bezpośrednim przełożonym. Możesz zostać poproszony o przygotowanie prezentacji produktowej, przeprowadzenie analizy czy zaprezentowanie rozwiązania sytuacji. Po tym etapie zostanie podjęta decyzja o zatrudnieniu. W ciągu 7 dni otrzymasz odpowiedź. W przypadku otrzymania i przyjęcia przez Ciebie propozycji, nasz Dział Kadr skontaktuje się z Tobą i ustali formalności niezbędne do zatrudnienia. W międzyczasie otrzymasz plan wdrożenia, który obejmuje badania lekarskie, szkolenie BHP, wdrożenie w obowiązki na stanowisku pracy, szkolenia itp. A potem… Witamy na pokładzie! ?

Wdrożenie do pracy

Kolejne dni w naszej firmie to czas Twojego wdrożenia – stajesz się częścią naszej organizacji, nabywasz wiedzę i niezbędne umiejętności do samodzielnej pracy. Oczekujemy od Ciebie zaangażowania, chęci i motywacji.

My z kolei obiecujemy zrobić wszystko, by Twoje zaangażowanie i motywacja utrzymywały się na wysokim poziomie.

Pierwsze dni spędzisz na poznawaniu naszej firmy, opowiemy Ci o kulturze organizacyjnej: jak się do siebie zwracamy, czy drzwi Prezesa stoją otworem? A także jaki mamy styl pracy i wiele innych ciekawych rzeczy.

Podpisanie z Tobą umowy o pracę jest dla nas początkiem budowania relacji, które chcielibyśmy, aby przekształciły się w efektywną i satysfakcjonującą współpracę.